Pre koho je kurz určený:
Pre užívateľov, ktorí už ovládajú základnú prácu s Excelom, ale chcú si svoje zručnosti a vedomosti obohatiť o pokročilejšie formátovanie a prácu s funkciami.
Vstupný test
Nie ste si istí na akú úroveň sa hodíte? Vyplňte si test, ktorý Vám to spoľahlivo prezradí.
Vstupné požiadavky:
Základné zručnosti v používaní systému MS Windows a zručnosti s prácou v prostredí MS Excel na základnej úrovni.
Výstupné vedomosti a zručnosti:
Absolvent zvláda pokročilejšie funkcie tabuľkového editora MS Excel. Má prehľad o možnostiach využitia nie len v oblasti výpočtov, ale aj štatistiky či organizovania a úpravy väčších dátových tabuľkových celkov.
Minimálna účasť:
3
Maximálna kapacita:
7
Ceny:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Fyzické osoby získavajú automaticky na každú objednávku zľavu vo výške DPH, tým pádom sú všetky uvedené ceny pre fyzické osoby (nepodnikateľov) konečné.
Firmám (alebo FO-podnikateľom) sa vo finalizácii objednávky cena navyšuje o DPH 20%.
IT kurzy - Tabuľkové editory
MS Excel 2007 - mierne pokročilý
MS Excel 2007 - II
Cena jednotková
90 €
Bonusové body
Počet hodín
+0
6 hod
Toto školenie je k dispozícii iba pre firemných klientov alebo väčšie uzavreté skupiny. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás kontaktujte cez formulár v spodnej časti stránky.
Osnova:
• Možnosti ukladania a zdieľania dokumentu
• Nová prípona XLSX a riešenie kompatibility
• Možnosti zabezpečenia dokumentu
• Bunky a oblasť buniek
• Hárky, Riadky, Stĺpce
• Vkladanie nových pracovných hárkov
• Premenovanie pracovných hárkov
• Mazanie pracovných hárkov
• Farebné odlíšenie značiek pracovných hárkov
• Kopírovanie pracovného hárka v rámci zošita,
• Kopírovanie pracovného hárka medzi otvorenými zošitmi
• Presúvanie pracovného hárka v rámci zošita
• Presúvanie pracovného hárka medzi otvorenými zošitmi
• Ukotvovanie priečok (hlavičky / stĺpce)
• Výber bunky, súvislej oblasti buniek
• Výber nesúvislej oblasti buniek
• Výber celého pracovného hárka
• Výber riadka, súvislej oblasti riadkov
• Výber nesúvislej oblasti riadkov
• Vyberanie stĺpcov, súvislej oblasti stĺpcov,
• Výber nesúvislej oblasti stĺpcov
• Kopírovanie vybraného obsahu v rámci pracovného hárka
• Kopírovanie vybraného obsahu medzi pracovnými hárkami
• Kopírovanie vybraného obsahu medzi otvorenými zošitmi
• Presúvanie obsahu bunky, obsahu oblasti buniek
• Kopírovanie formátu buniek (funkcia štetec)
• Vyhľadávanie reťazcov v hárku a v hárkoch
• Nahrádzanie reťazcov v hárku
• Usporiadanie dát (zoradenie a filter)
• Rýchle zopakovanie tvorby vzorcov (abs. referencovanie)
• Definícia a použitie relatívneho referencovania
• Používanie funkcií súčet, priemer, minimum, maximum, početnosť
• Používanie rôznych formátov buniek (číslo, mena, percento, text, dátum, vlastný formát)
• Hromadné zarovnávanie obsahu v oblasti buniek
• Optimalizácia riadkov a stĺpcov
• Zmena orientácie textu v bunkách (smer toku textu)
• Generovanie grafu zo vstupných hodnôt pomocou sprievodcu grafom (vkladanie a nastavovanie parametrov)
• Finalizácia - nastavovanie strany pred tlačou a tlač
naši klienti:
learning partneri: