Pre koho je kurz určený:
Pre užívateľov, ktorí už ovládajú prácu s Excelom na pokročilej úrovni v zmysle osnov predchádzajúcich školení, ale potrebujú svoje zručnosti a vedomosti obohatiť o nadštandardné funkcie a nástroje pre profesionálnu prácu v prostredí MS Excel.
Vstupné požiadavky:
Pokročilé zručnosti v používaní tabuľkového editora MS Excel.
Výstupné vedomosti a zručnosti:
Absolvent zvláda expertné funkcie a nástroje tabuľkového editora MS Excel v oblasti hromadného spracovania dát, štatistiky, tvorby formulárov či spracovania väčšieho množstva tabuliek súčasne.
Minimálna účasť:
3
Maximálna kapacita:
7
Ceny:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Fyzické osoby získavajú automaticky na každú objednávku zľavu vo výške DPH, tým pádom sú všetky uvedené ceny pre fyzické osoby (nepodnikateľov) konečné.
Firmám (alebo FO-podnikateľom) sa vo finalizácii objednávky cena navyšuje o DPH 20%.
IT kurzy - Tabuľkové editory
MS Excel 2007 - expert
MS Excel 2007 - IV
Cena jednotková
132 €
AKCIA
122 €
Bonusové body
Počet hodín
+0
8 hod
Toto školenie je k dispozícii iba pre firemných klientov alebo väčšie uzavreté skupiny. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás kontaktujte cez formulár v spodnej časti stránky.
Osnova:
• Kontingenčné tabuľky: pokročilé nastavenia polí riadkov,
stĺpcov a hodnôt, možnosti a obmedzenia výpočtových polí
a položiek, kontingenčné grafy, výhody použitia pred
použitím súhrnov a medzisúčtov.
• Základy práce s formulárovými objektmi v hárku a ich
využitie
• Vyhľadávacie funkcie: LOOKUP, CHOOSE, OFFSET, COLUMN,
ROW, RANK, INDEX, MATCH, INDIRECT a ADDRESS
• Informačné funkcie: INFO, ISNUMBER, ISERROR
• Textové funkcie: FIND, SEARCH, SUBSTITUTE
• Základy práce s doplnkom RIEŠITEĽ
• Šablóny
• Základy jednorozmerných a dvojrozmerných matíc, maticové
funkcie a ich využitie
• Pole názov a jeho využitie
• Využitie operácie nájsť a vybrať (Go to)
• Nastavenie automatického overovania (VALIDATION)
• Podmienené formátovania podľa vzorcov
• Úvod do makra (nahrávanie a základná úprava v
prostredí VBA)
naši klienti:
learning partneri: