Pre koho je kurz určený:
Pre užívateľov, ktorí už ovládajú bežnú prácu s Excelom na pokročilejšej úrovni, ale v rámci automatizovania svojich pracovných úloh potrebujú využívať príslušné nástroje pre nahrávanie, úpravu a programovanie makier.
Vstupné požiadavky:
Základné zručnosti v používaní systému MS Windows a zručnosti s prácou v prostredí MS Excel na mierne pokročilej až pokročilej úrovni.
Výstupné vedomosti a zručnosti:
Absolvent zvláda nahrávanie a základnú úpravu a programovanie jednoduchých aplikácií a makier v prostredí MS Excel. V tabuľkovom operátore vie automatizovať a urýchľovať rutinné procesy.
Minimálna účasť:
3
Maximálna kapacita:
7
Ceny:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Fyzické osoby získavajú automaticky na každú objednávku zľavu vo výške DPH, tým pádom sú všetky uvedené ceny pre fyzické osoby (nepodnikateľov) konečné.
Firmám (alebo FO-podnikateľom) sa vo finalizácii objednávky cena navyšuje o DPH 20%.
IT kurzy - Tabuľkové editory
MS Excel - VBA základy
Tvorba makier v Exceli I
Cena jednotková
113 €
AKCIA
98 €
Bonusové body
Počet hodín
+0
8 hod
Toto školenie je k dispozícii iba pre firemných klientov alebo väčšie uzavreté skupiny. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás kontaktujte cez formulár v spodnej časti stránky.
Osnova:
• Základná charakteristika, vysvetlenie pojmov ako makro, zabezpečenie, možnosti tvorby makra,
• Základné nahrávanie jednuchých makier – výhody, nevýhody a následné možnosti úpravy nahratého makra,
• Manuálne programovanie makra – spustenie a popis prostredia VBA (Visual Basic For Aplication),
• Ozrejmenie pojmov: objekt, vlastnosti objektov, metóda, procedúra, typy procedúr, premenná, dátový typ, modul, event .....
• Deklarovanie premenných, rozdiel medzi implicitným a explicitným deklarovaním, platnosť premenných
• Základné ozrejmenie syntaxu, základné funkcie (MsgBox, InputBox, Range, Cell, Dim, Set, Call, ....)
• Tvorba podmienok (IF / THEN / ELSE / ENDIF / CASE)
•Vytváranie cyklov (For – Next, Do – Loop, For Each - Next),
• Práca so statickým a dynamickým poľom (absolutne a relativne R1C1),
• Funkcia, rozdiel medzi funkciou a procedúrou,
• Možnosť využitia štandardných funkcií Excelu pri programovaní,
• Prepojenie VBA kódu s prostredím Excelu, prístup k bunkám (rôzne možnosti odkazovania, offset, získanie a zmena hodnoty, zmena formátu bunky ...),
• Ochrana a zaheslovanie zdrojového kódu (použitie hesla)
naši klienti:
learning partneri: