Pre koho je kurz určený:
Používateľov APPLE MAC OS X, ktorí potrebujú pracovať s tabuľkami aspoň na základnej úrovni.
Vstupné požiadavky:
Ovládanie MAC OS X na bežnej užívateľskej úrovni.
Vhodné je absolvované úvodné školenie do MAC OS.
Výstupné vedomosti a zručnosti:
Zvládnutie práce v tabuľkovom editore MS EXCEL v prostredí MAC OS X na základnej úrovni.
Minimálna účasť:
3
Maximálna kapacita:
7
Ceny:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Fyzické osoby získavajú automaticky na každú objednávku zľavu vo výške DPH, tým pádom sú všetky uvedené ceny pre fyzické osoby (nepodnikateľov) konečné.
Firmám (alebo FO-podnikateľom) sa vo finalizácii objednávky cena navyšuje o DPH 20%.
IT kurzy - APPLE
MS Excel 2011 (MAC OS X) - Základy
Excel2011:MAC - I
Cena jednotková
60 €
Bonusové body
Počet hodín
+12
6 hod
Toto školenie je k dispozícii iba pre firemných klientov alebo väčšie uzavreté skupiny. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás kontaktujte cez formulár v spodnej časti stránky.
Osnova:
• Stručná charakteristika aplikácie MS Excel v prostredí MAC OS X
• Umiestnenie a spustenie aplikácie MS Excel
• Popis pracovného prostredia
• Vkladanie textových a číselných hodnôt do buniek, čo je to aktívna bunka a ako vyzerá, charakteristika základných vlastností a správanie sa buniek pri vložení čísla a nadmerne dlhého textu presahujúceho za okraj bunky
• Úprava buniek s nadmerne dlhým textom – zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov, funkcia zalomenia textového obsahu v bunke
• Formátovanie obsahu v bunke – typ písma, farba písma, zarovnanie obsahu v bunkách, veľkosť písma a font
• Formátovanie vzhľadu buniek – podfarbenie buniek, orámovanie buniek
• Náhľad pred tlačou a úprava tabuliek do požadovaného vzhľadu
• Základná práca s blokom – vyznačenie súvislej oblasti buniek do bloku, formátovanie obsahu buniek v bloku základnými funkciami, kopírovanie, premiestňovanie, mazanie, hromadné vyfarbovanie a rámovanie
• Zlučovanie buniek
• Zadávanie základných jednoduchých vzorcov a filozofia referencovania (súradnice buniek a ich význam vo vzorcoch), základné matematické operácie ako súčet, rozdiel, súčin a podiel
• Pravidlá zápisu zložených vzorcov v zátvorkách
• Základné chybové hlásenia ako nadmerne dlhé číslo, nekorektná vstupná hodnota vo vzorci, delenie nulou
• Rýchle použitie funkcie SUMA
• Kopírovanie vzorcov a funkcií
• Základné formátovanie číselného obsahu – definovanie desatinných miest, použitie oddeľovača tisícov, nastavenie peňažnej meny
• Samostatná práca na praktických príkladoch ako výpočet priemeru známok žiakov, výpočet DPH, výpočet hodnoty skladových zásob a pod.
• Príprava na tlač a tlač samotného dokumentu
• Uloženie dokumentu na pevný disk počítača pod požadovaným názvom
• Znova otvorenie tabuľky, vykonanie zmien a opráv a opätovné uloženie pod tým istým, alebo iným názvom
naši klienti:
learning partneri: