Pre koho je kurz určený:
Pre užívateľov, ktorí chcú získať základné zručnosti v práci s tabuľkovým editorom Excel 2010.
Vstupné požiadavky:
Základné zručnosti v používaní systému MS Windows.
Výstupné vedomosti a zručnosti:
Absolvent zvláda základné využitie tabuľkového editora MS Excel. Orientuje sa v prostredí, pozná hlavné funkcie, dokáže samostatne tvoriť najbežnejšie tabuľkové listy so základnými matematickými funkciami v bunkách a grafickým vzľadom. Dokáže si vytvorenú tabuľku uložiť, vytlačiť, znova otvoriť, opraviť, prepísať a opäť uložiť pod tým istým, alebo iným menom.
Minimálna účasť:
3
Maximálna kapacita:
7
Ceny:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Fyzické osoby získavajú automaticky na každú objednávku zľavu vo výške DPH, tým pádom sú všetky uvedené ceny pre fyzické osoby (nepodnikateľov) konečné.
Firmám (alebo FO-podnikateľom) sa vo finalizácii objednávky cena navyšuje o DPH 20%.
IT kurzy - Tabuľkové editory
MS Excel 2010 - základy
MS Excel 2010 - I
Cena jednotková
70 €
Bonusové body
Počet hodín
+0
6 hod
Toto školenie je k dispozícii iba pre firemných klientov alebo väčšie uzavreté skupiny. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás kontaktujte cez formulár v spodnej časti stránky.
Osnova:
• Stručná charakteristika aplikácie MS Excel
• Spustenie aplikácie MS Excel
• popis pracovného prostredia: hlavné menu, panely nástrojov, tlačidlá panelov nástrojov, pravá a dolná rolovacia lišta, spodný informačný riadok, pracovné listy, popis aktívneho pracovného listu – rozsah tabuľky a označenie tabuľky - nultý riadok a nultý stĺpec
• Vkladanie textových a číselných hodnôt do buniek, čo je to aktívna bunka a ako vyzerá, charakteristika základných vlastností a správanie sa buniek pri vložení čísla a nadmerne dlhého textu presahujúceho za okraj bunky
• Úprava buniek s nadmerne dlhým textom – zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov, funkcia zalomenia textového obsahu v bunke
• Formátovanie obsahu v bunke – typ písma, farba písma, zarovnanie obsahu v bunkách, veľkosť písma a font
• Formátovanie vzhľadu buniek – podfarbenie buniek, orámovanie buniek
• Náhľad pred tlačou a úprava tabuliek do požadovaného vzhľadu
• Základná práca s blokom – vyznačenie súvislej oblasti buniek do bloku, formátovanie obsahu buniek v bloku základnými funkciami, kopírovanie, premiestňovanie, mazanie, hromadné vyfarbovanie a rámovanie
• Zlučovanie buniek
• Zadávanie základných jednoduchých vzorcov a filozofia referencovania (súradnice buniek a ich význam vo vzorcoch), základné matematické operácie ako súčet, rozdiel, súčin a podiel
• Pravidlá zápisu zložených vzorcov v zátvorkách
• Základné chybové hlásenia ako nadmerne dlhé číslo, nekorektná vstupná hodnota vo vzorci, delenie nulou
• Rýchle použitie funkcie SUMA
• Kopírovanie vzorcov a funkcií
• Základné formátovanie číselného obsahu – definovanie desatinných miest, použitie oddeľovača tisícov, nastavenie peňažnej meny
• Samostatná práca na praktických príkladoch ako výpočet priemeru známok žiakov, výpočet DPH, výpočet hodnoty skladových zásob a pod.
• Príprava na tlač a tlač samotného dokumentu
• Uloženie dokumentu na pevný disk počítača pod požadovaným názvom
• Znova otvorenie tabuľky, vykonanie zmien a opráv a opätovné uloženie pod tým istým, alebo iným názvom
naši klienti:
learning partneri: