Pre koho je kurz určený:
Pre užívateľov, ktorí už ovládajú bežnú prácu s Excelom na pokročilejšej úrovni, ale chcú si svoje zručnosti a vedomosti obohatiť o pokročilé formátovanie, prácu s profesionálnymi funkciami a ovládať databázové a štatistické funkcie pre prácu s väčšími dátovými celkami.
Vstupné požiadavky:
Základné zručnosti v používaní systému MS Windows a zručnosti s prácou v prostredí MS Excel na mierne pokročilej úrovni.
Výstupné vedomosti a zručnosti:
Absolvent zvláda pokročilé funkcie tabuľkového editora MS Excel. Má prehľad o možnostiach využitia nie len v oblasti výpočtov, ale aj štatistiky či organizovania a úpravy väčších dátových tabuľkových celkov.
Minimálna účasť:
3
Maximálna kapacita:
7
Ceny:
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Fyzické osoby získavajú automaticky na každú objednávku zľavu vo výške DPH, tým pádom sú všetky uvedené ceny pre fyzické osoby (nepodnikateľov) konečné.
Firmám (alebo FO-podnikateľom) sa vo finalizácii objednávky cena navyšuje o DPH 20%.
IT kurzy - Tabuľkové editory
MS Excel 2010 - pokročilý
MS Excel 2010 - III
Cena jednotková
105 €
Bonusové body
Počet hodín
+0
6 hod
Toto školenie je k dispozícii iba pre firemných klientov alebo väčšie uzavreté skupiny. V prípade záujmu o dohodnutie termínu nás kontaktujte cez formulár v spodnej časti stránky.
Osnova:
• Zásady a praktické nástroje ochrany údajov (heslovanie súborov, zamykanie listov a zošitov, možnosti ukladania tabuľkových dokumentov v rôznych formátoch),
• Funkcie slúžiace na vyhľadávanie a párovanie dát medzi listami a zošitmi na základe primárnych kľúčov,
• Funkcie pre pokročilú prácu s dátumom a časom
• Funkcie pre pokročilú prácu s textom a textovými reťazcami (zlučovanie, rozdeľovanie, analýza a premena)
• Zaokrúhľovacie funkcie
• Nastavovanie a možnosti automatického overovania vkladaných dát
• Pokročilé podmienené formátovanie
• Kontingenčné tabuľky
• Pokročilý filter
• Definovanie tlačových oblastí
naši klienti:
learning partneri: